EC21 Logo
메세지 바구니 ( ) 로그인  회원가입  안내  Home Page
 

line

icon 회사 정보
icon 인덱스

line


icon To English Pagehttp://www.ec21.com/
visitors: 3633한남

 

[ 회사 정보 ] Inquire now

ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ

[ 구매 카테고리 ]

  -   가정용품,사무용품   >>   장식물,기타가재도구
  -   가정용품,사무용품   >>   주방용품
  -   가정용품,사무용품   >>   화장실용품
  -   가정용품,사무용품   >>   사무용가구
  -   가정용품,사무용품   >>   아기용품
[ 판매 카테고리 ]

  -   가정용품,사무용품   >>   경호,안전용품
  -   가정용품,사무용품   >>   종이,포장
  -   가정용품,사무용품   >>   사무기기
  -   가정용품,사무용품   >>   사무용조명
  -   가정용품,사무용품   >>   애완동물용품

icon 회원 가입일   2007/03/23 (년/월/일)
icon 역할 구분   양쪽 모두
icon 사업형태   바잉 오피스
icon 설립년도   2004
icon 총 종업원수   1 - 5
icon 연간매출   Less than USD 100,000

[ 연락처 정보 ]
icon 회사명 한남
icon 주소 서울시 강남구 ㄱㄱ
(우:565-454) 한국
icon 전화번호 82 - 12312 - 12344
icon 팩스번호 82 - 12344 - 12345
icon 홈페이지
icon 담당자 안녕 / ㅇㄱ

button button button button